Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;
1) Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az E (60/100) notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları
2) 100 üzerinden en an 60 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir
3) Bitirme tezini başarılı bir şekilde sunmaları gerekir.
Dr. Öğr. Üyesi CÜNEYT DEMİR
Güncelleme : 11.03.2017 15:46:13