Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;
1) Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az E (60/100) notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları
2) 100 üzerinden en an 60 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir
3) Bitirme tezini başarılı bir şekilde sunmaları gerekir.
Güncelleme : 11.03.2017 15:46:13